С 5,8 % са намалели чужденците, посетили България през юли, спрямо 2008-а


София. Посещенията на чужденци в България през юли 2009 г. са 1 471.2 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 5.8%, съобщиха от Националния статистически институт. От Европейския съюз по-малко посещение у нас са реализирали гражданите на Швеция - с 41.8%, Румъния - с 33.6%, Словакия - с 28.1%, Финландия - с 16.1% и Белгия - с 12.9%. Същевременно по-съществено увеличение е регистрирано на посещeнията от Испания - с 49.2%, Гърция - с 41.9%, Италия - с 40.4%, Франция- с 26.9%, Кипър - с 25.4%, Германия - 25.3% и други.
От групата „Други европейски страни” най-голямо е намалението на посещения на граждани от Норвегия - с 37.8%, Сърбия - с 33.6% и Турция - с 30.8%.
Нарастване е регистрирано за граждани на Израел - с 26.4, Русия - с 11.6%, Украйна - със 7.1% и други.

През юли 2009 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 58.2%, следвани от транзитно преминаващите - 26.7%, със служебна цел - 8.6%, по други причини - 5.3%, и гостуване - 1.2%.

Агенция "Фокус"

Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.