По морето е пълно с некатегоризирани заведения

actualno.com 

Невралгично място по Черноморието са заведенията за хранене и развлечение, които не са категоризирани, а са в такава процедура перманентно.

Това коментира пред агенция Фокус председателят на КЗП Дамян Лазаров.

Така те се възползват от възможностите да заобиколят закона, което е некоректно. Това са обекти, които функционират в рамките на няколко месеца, докато има туристи, добави той.

Според него, тяхната основна цел е не да оформят облика на бранша, а да работят само за натрупване на печалба, с което развалят визията на българския туристически продукт.

Някои от тях са в пълно съответствие със Закона за туризма, но други работят на принципа "два-три месеца – година хранят".

Има изключително голямо предлагане в легловата база, което предполага сваляне на ценовите равнища, а от там и желанието на някои търговци да направят опит за компромис с качеството на услугата.

Това създава предпоставки за чести рекламации от страна на туристите, посочи председателят на Комисията за защита на потребителите.

Според него това изисква водене на регистър, за да може рекламацията да бъде предявена по-лесно от страна на туриста -  воденето на такъв доказва по безспорен начин, че е ползвана съответната услуга в съответното място за настаняване и средство за подслон.

Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.