Туристическият сезон в Пловдив да се открива официално

Управителният съвет на Съвет по туризъм – Пловдив, прие решение ежегодно да се провежда официално откриване на туристическия сезон в града и областта. Откриването да бъде през май на площад „Централен" пред Туристическия информационен център, а празникът „Дефиле на младото вино" да отбелязва приключването на сезона. За организиране и провеждане на събитието да се сформира комисия с участието на представители на Съвета по туризъм и Община Пловдив. Управителният съвет препоръчва предложението да бъде включено в Годишната програма за развитието на туризма в община Пловдив.

Съвет по туризъм – Пловдив препоръчва на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив при обсъждане на годишната програма за туризъм да бъде разгледан и въпросът за работното време на музеите. Предлага те да имат работно време от 10 ч. до 19 ч. с непрекъснат режим на работа, като почивен ден да бъде понеделник /но не за абсолютно всички музеи/. Община Пловдив да предостави паркоместа към музеите, включително за туристически автобуси.

Във връзка с пропускателния режим за моторните превозни средства в Стария град Управителният съвет предложи хотелиерите и ресторантьорите в архитектурния резерват да имат възможност да ползват преференциални условия и пропуски за толкова паркоместа, колкото са подсигурили, като това залегне в Наредбата за организация на движението в община Пловдив.

Източник: Snews.bg

Няма коментари:


Hotels,Holidays,Tickets...