Откриха на Перперикон бронзови кръстове с мощи на светци..


Върху реликвариите от 10 век е изобразен Христос

При археологическите разкопки на Перперикон екипът на проф. Николай Овчаров откри два плътно затворени бронзови кръста – енколпиони. Енколпионите представляват мощехранителници, в които през Средновековието са съхранявани мощи на светци или парченца от дърво, за които се е вярвало, че са от Светия кръст. Върху намерените на Перперикон паметници е изобразен Христос в дълга дреха и в поза определяща ги в периода Х-ХІ век. В единият енколпион не се откри нищо, докато от централната част на хранилището на втория реставраторите извадиха малки парчета от костици. "Ние не можем да кажем на кой светец са били тези мощи, но определено са представлявали светиня за средновековните хора", казват от екипа.

Преди няколко години на Перперикон бе намерен друг затворен кръст – реликварий с микроскопични парченца от дърво. За него се е вярвало, че е от Светия кръст, на който е разпнат Исус Христос. Днес този кръст е предаден на отец Боян Саръев и той го съхранява в църквата „Успение на Света Богородица” в Кърджали.

Перперикон цяло хилядолетие е бил важен епископски център. А само преди дни при разкопките бе открит оловен печат на византийския сановник Муселий Бакуриани, който вероятно е управлявал Перперикон и земите около него в края на ХІ в. Предполага се, че той е бил син на единия от основателите на Бачковския манастир Григорий или Абазий Бакуриани. Явно връзката на Перперикон с намиращата се само на 60 км християнска обител са били много сериозни още преди хилядолетие.

Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.