Археологически находки на нос Калиакра..


Уникална монета от 14 век на Иванко Тертер и сребърен грош, контрамаркиран с печат на Добротица, са част от находките, открити тази година на нос Калиакра.

Сред интересните открития на археолозите е и скален комплекс от 6-8 век с култови ями и гробници.
 

Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.