Стратегията за развитие на културния туризъм разделя България на 13 културно-исторически области..


На 13 културно-исторически области ще бъде разделена България, според приетата Стратегията за развитие на културния туризъм у нас.

Тяхното развитие ще бъде основата на туризма в България до 2013 г. За цялостното разработване на документа са били необходими три години и 40 италиански и български експерти. Изразходваните за това средства са в размер на 1.4 млн. евро.

Археологическите находки и културно-историческите паметници на територията на България са разделени в 13 туристически системи: Велика София, Долината на царете, Възрожденският град (Велико Търново и Пловдив), По бреговете на Дунав (Плевен и Русе), Каменно сърце (Стара Загора и Сливен), Старите столици (Мадарския конник), По бреговете на Черно море, Странджа планина, Мечът и Кръстът (Перперикон), Пловдив и Римската империя, Портата на Родопите, Големите планини и Вкаменената гора.

В стратегията са включени досиетата на 300 археологически обекти в страната, които представляват 80% от археологическото наследство на страната. Има и раздел за местната власт – всяка общинска управа може да види кои туристически обекти на нейна територия трябва да развива приоритетно, както и какви средства от еврофондовете са предназначени за тази дейност.

Основната пречка пред развитието на културния туризъм у нас с дял от 15%, е лошата инфраструктура – разбити пътища, хотели и места за отдих без канализация. Друг недостатък на туристическия продукт у нас е ниско квалифицирания персонал.


Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.