Как скално тракийско светилище става църква, може да се види в турското село Кайнарджа край Къркларели


Агенция "Фокус"
Кайнарджа. Селото Кайнарджа в окръг Къркларели, Турция, е постоянна спирка на българо-турския проект „Летен университет” от самото му създаване, предаде репортер на Агенция „Фокус” . В единия край на селото се намира огромна скала с няколко ниши в нея.

Отначало е била тракийски скален обект и светилище, след което е преработен, за да стане манастир – единодушни са специалистите по тракология и средновековна византийска и църковна история. Забелязаните кръстове по стените и тавана карат проф. Казимир Попконстантинов от Великотърновския университет да посочи, че тези очертания са характерни за Х век, самата църква обаче може да е използвана до ХІІ – ХІІ век.

Добре е, че тези паметници, независимо, че са в съвременна среда са много добре запазени – отбелязва той докато кметът Саид Улчан с интерес слуша превода на думите му от преводача на групата Бахар Бююкатеш. Това е било скално тракийско светилище от времето на древните траки, по-късно преработено като скална църква, единодушни са проф. Попконстантинов и тракологът проф. Валерия Фол. 
Селото присъства и в стари документи с българското име Яна – тогава се е намирало на пътя за Цариград (Истанбул) и вероятно тук е имало хан или станция за почивка, поради което е намерило място в летописите. В миналото е имало българска, гръцка и турска махала.

Тази година впечатление прави значителното оживление в центъра на селото, което е с население от 2700 души. Местните проявяват голямо любопитство към българската група, някои от възрастните жени вече познават някои от преподавателите от минали години. Повечето са любопитни, мъжете се опитват да завържат разговор с общи думи като „берекет” и явно питат за реколтата. 

Кметът на село Кайнарджа Саид Учан спечели втори мандат на изборите това лято и традиционно винаги идва при българската група студенти, доведени да видят два исторически обекта – скално светилище, каквито има много в полите на Странджа планина, която тук наричат Йълдъз, и изворите на река Теар, описани от Херодот в историята за похода на цар Дарий. Историята им пред студентите разказва проф. Валерия Фол: „Смята се, че на това място се е спрял походът на персийския цар Дарий І срещу скитите в VІ в. пр. Хр. Той преминава през Тракия и Херодот пише, че прави лагер при изворите на река Теар, които имат най-хубавата вода и лекуват болести. Там той е оставил надписи. Тези 40 извора са локализирани в този район и се приема, че в село Кайнарджа са изворите на река Теар. Дали е така или не, ще стане ясно, когато бъдат открити надписи. Тук не се провеждат археологически разкопки, но като описание – то отговаря на описанието на Херодот” – разказва тя.

Ние ще се постараем още повече да опазим това, което имаме като наследство – казва кметът Саид Улчан, след което иска да се снима с цялата българска група за спомен пред скалната църква.
Денка КАЦАРСКА

Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.