Музеят и галерията - как се представят те като центрове на културен туризъм в рекламните туристически издания

Автор: Божидар Любенов
Освен чисто организационните въпроси, които стоят пред всеки музей и галерия, за начините, по които те могат да се развиват и като центрове за културен туризъм, за всяка от тези институции е важно как и по какъв начин ще бъдат представяни в многобройните специализирани печатни издания - списания, пътеводители, дипляни.
По тези въпроси ще разговаряме с Димитър Кирекчиев, главен редактор, и София Чернева, отговорен редактор на списание „Туризъм и отдих” и туристическия справочник „София - европейска дестинация”.
„Важно е да се разкрият пресечните точки, които по най-добрия начин представят възможностите на музея, на галерията и на културноисторическите обекти за развитие на културния туризъм. Това е основна тема в политиката на всеки справочник и туристическо издание”. Такава е позицията на София Чернева.
„В списание „Туризъм и отдих” и туристическия справочник „София -европейска дестинация”, ние винаги разказваме за някой от многобройните български музеи или галерии, а в постоянната ни рубрика - културен туризъм и идеи за отдих.
Нашите издания са своебразен пътеводител към културно-историческите забележителности на страната ни, и разбира се и на музеите и галериите. Това е нашата визитка” - споделя Димитър Кирекчиев.

Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.