Красота от антична Месамбрия!

Автор: Венета Павлова

© Снимка: Венета Павлова

Един от градовете с най-богато културно-историческо наследство у нас е Несебър. Старият град, разположен живописно върху полуостров и свързан със сушата с тесен провлак, е бил заселен още във второто хилядолетие преди Христа. Различни епохи са оставили прекрасни паметници в него. Това е причината той да бъде включен в списъка на ЮНЕСКО на световното културно наследство. Безспорно бляскав период в развитието на селището започва с установяването на гръцки колонисти в него през VІ век преди новата ера.

“Всички старогръцки колонии са създадени, за да могат да развиват търговията с т. нар. варвари, за каквито гърците са смятали и местните тракийски племена в тази епоха – разказва археологът Анелия Божкова. - Така те са наричали негръцките общества. Гръцките градове-държави са били прочути производители на редица стоки като керамични изделия, накити, вино, зехтин. Произвеждали са ги в излишък и са ги предлагали на местните общества, от които пък са закупували жито и други продоволствия, изключително необходими за изхранване на голямото население на Гърция. Така че колониите, каквато е и Месамбрия /така в античността са наричали Несебър/, са съществували именно благодарение на търговията между гръцкия и негръцкия свят.”

Ст. н.с. Анелия Божкова от Националния археологически институт с музей при БАН сега е ръководител на разкопките в некропола на Месамбрия. Той е известен от около 80 години. В него са били правени проучвания най-вече със спасителен характер и са били разкрити единични представителни гробове главно от края на ІV до ІІ век преди Христа. През 2008 и 2009 г. екипът на Анелия Божкова открива и документира гробове от V и ІV век преди новата ера. 

“Онова, което впечатлява, е че за разлика от други старогръцки колонии, в които е спазен принципът на демократичния полис погребенията да бъдат извършвани по-скромно, без излишна пищност, в некропола на Месамбрия установихме присъствието и на редица показно богати гробове – посочва тя. - Свързваме ги безспорно с представители на висшето съсловие на града, вероятно с някакви стари аристократически фамилии, които със сигурност вземат участие в градското управление. В някои от гробовете има повече от 10 глинени статуетки, по няколко скъпи рисувани съдове с високо художествено равнище, както и други предмети, които говорят наистина за богатството на тези хора.”

Колкото до рисунките върху съдовете, те разкриват предимно сюжети от гръцката митология. Сред находките със своето великолепие се открояват и глинени статуетки. Какви са персонажите, изобразени в тях?

“За част от статуетките предполагаме, че са на различни божества от гръцкия пантеон – пояснява Анелия Божкова. - А други са взети от живота. Това са предимно фигури на артисти, например комедийни актьори, също и на деца. Има детски играчки сред статуетките. Но като че ли персонажите от божествен характер преобладават. Сред тях са тъй наречените протомета – бюстове на жени, свързани с погребалните вярвания.”

Смята се, че красивите богини от тези бюстове са закрилници на плодородието, природния кръговрат и на света на мъртвите. Проучванията на античния некропол ще продължат в началото на месец май. Те се провеждат от Националния археологически институт с музей при БАН и от музея “Старинен Несебър”. И тъй като общината ги финансира, съгласно установените правила откритите артефакти са собственост на музея “Старинен Несебър”. Но се водят разговори за организирането и на представителна изложба с тях в Националния археологически музей до края на годината.

Снимки: Венета Павлова

Няма коментари:


Hotels,Holidays,Tickets...