През 2010 г. се очаква 5 процентов ръст в българския туризъм ..

Автор: Венета Николова

© Снимка: Венета Николова

Според чуждестранни експери в бранша България е сравнително непозната дестинация, която буди интерес сред туристите и за разлика от много други държави, които вече са реализирали целия си потенциал, българския туризъм има все още възможности за растеж.

След безпрецедентно тежката за туризма 2009 г. отрасълът започва постепенно да се съвзема в световен мащаб. България не прави изключение в това отношение, а прогнозите за 2010 са за 5 процента ръст, който е малко над средния, прогнозиран за Европа. Това стана ясно на откритата в София сесия на Комисията за Европа към Световната организация по туризъм /СОТ/. Българските и чуждестранните участници в двудневната среща обсъдиха отражението на световната криза върху туризма и начините за излизане от тежкото положение.

Експерти от СОТ обсъдиха с българските си колеги необходимостта от създаване на национална организация с участието на държавата и браншовите съюзи, която да взема решения за рекламирането на българския туризъм. Предстои и въвеждането на т.нар. „сателитна сметка”. Това е единна система, възприета от много държави по света, която проследява по електронен път всичко, случващо се в бранша – брой на хотелите и нощувките, туристите, разходите им по време на престоя и пр. „ Ние бихме искали да подкрепим българския туризъм с нашия опит, затова обсъдихме практическите мерки, които трябва да бъдат предприети” – каза ген. секретар на СОТ – Талеб Рифай. Според него след трудната за отрасъла 2009 г., вече се задава светлина в тунела, която не може да бъде помрачена дори от щетите, причинени от въздушната блокада над Европа в средата на април. Над 1,5 млрд. евро са загубите за световната туристическа индустрия, причинени от исландския облак – сочат предварителни данни на СОТ. „Този тежък финансов удар обаче няма да се отрази върху годишния ръст в сектора” – каза Талеб Рифай и добави:

„За да добием ясна представа за положението в България, ще трябва да се запознаем с това как светът и най-вече Европа бе засегната от всичко това. 2009-а бе една от най-тежките години на световната туристическа индустрия. За пръв път от 30 години след десетилетия на растеж туристическата индустрия в световен план спадна с 4 процента. Особено сериозно бе засегната Европа, в т.ч. и България, както и средиземноморските държави, които пострадаха най-много. Спадът в целия регион стигна до 5 процента, а в някои държави буквално се срина до 10-12 на сто. От края на миналата година обаче наблюдаваме обрат в тази тенденция. А през трите месеци на 2010 вече има явно подобрение. Става дума за първите признаци на един устойчив растеж в сектора. Така че Европа започва да се съвзема от шока и вече бележи среден растеж от 3 процента, съдейки по данните от първите три месеца на 2010 г.”

От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма очакват 5 процента ръст в бранша през 2010. Разчита се най-вече на туристите от традиционни за страната ни пазари като Германия, Централна Европа, Русия и съседните балкански държави. Според чуждестранните наблюдатели тази оптимистична прогноза всъщност е напълно реална, той като България е сравнително непозната дестинация, която буди интерес сред туристите и за разлика от много други държави, които вече са реализирали целия си потенциал, българския туризъм има все още възможности за растеж.

„В България през изминалата година кризата се почувства основно в показател приходи – каза Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма. - Туристите са останали почти на същото ниво, но приходите по последни данни са намалели с 5,6 процента. Проблемът е, че туристите идват за по-малко дни или избират по-евтини оферти, а тези, които предоставят услуги, правят по-големи отстъпки. Това са все тенденции, които се отразяват неблагоприятно на отрасъла. Но за 2010 вече имаме по-обнадеждаващи прогнози. От една страна нарастването на значението на записванията last minute вероятно ще наклони везните в полза на известен туристически растеж. В същото време имаме вече и примери от някои морски курорти, където ранните записвания бележат ръст от 25 на сто спрямо 2010 г.”

Снимки: Венета Николова

Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.