История и архитектура са най-търсени


Авторът

Комбинацията на стари и нови сгради привличат като магнит туристите.

Историческите, археологическите и архитектурните комплекси са сред първите три области на интерес, които заявяват градските туристи.

За любителите на културата е важно да получават достатъчно изчерпателна информация, която да е поднесена на родния им език. Посещението на такива обекти трябва да е придружено с изобилие от информационни и рекламни материали, макар преди заминаване към дома повечето да биват изхвърлени.

За особено удачно се счита напечатването на малки книжки, където срещу фотографиите на всеки от обектите се предоставят кратки исторически данни, а останалата част от историите и легендите разказва екскурзоводът. Не само в България, но и в други части на света на градски културен туризъм се посвещават предимно по-възрастните туристи, като средната възраст при тях е 57 години.

Сред първенците по интерес към архитектурата в Европа са Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания. В тези държави се правят турове, които са разделени по тип архитектура, исторически периоди, археологически находки, тип дейности - напр. военно дело и т.н.

Удобството на добре развитите в инфраструктурно отношение исторически и културни обекти е, че вече е отпаднала необходимостта от човек-гид, а разказите за това, което посетителите виждат, се предават през индивидуални слушалки с малко устройство, на което човек натиска последователно номерата на обектите, пред които е застанал. Така ако нещо е много интересно, то може да бъде чуто повторно, а други обекти да бъдат пропуснати. Говорът, който човек чува в слушалките, е изключително изразителен и записите са направени от хора с отлична дикция на съответния роден език.

Това освобождава туристите от задължението да се движат като стадо и така те само разполагат с час, в който да бъдат на изхода на съответния обект. /monitor.bg


Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.