Владетел на 3000 г. лежи на Перперикон


Древен тракийски владетел или жрец е погребан в Перперикон. На гробници в камъка от ХI-Х век преди Христа попадна екипът на проф. Николай Овчаров при последните разкопки на Перперикон. Едната от тях е с форма, идентична на тази при светилището на Татул. Става дума за изсечена скала, върху която стои уникалният гроб, абсолютно изолиран от останалата повърхност.

Върху основата на гробницата върху запечатан пласт излиза къснобронзова и ранножелязна керамика, което дава възможност на специалистите да определят, че съоръжението е от края на второто и началото на първото хилядолетие пр. Хр.
Археолозите попадат и на други антични находки, включително и на монета на Александър Велики от IV в. пр Хр., което показва дългото използване на това място. "За мен това е хероон, същият както и на Татул, т. е. светилище на обожествен след смъртта си владетел или жрец, почитан човек сред траките, населявали Източните Родопи", смята проф. Овчаров.
Скалният гроб е разположен в посока изток-запад, като лицето на погребания е обърнато към изгряващото слънце, което недвусмислено говори за тракийския култ към  небесното светило. Според известния археолог въпреки аналогичното разположение с това на християнските гробове е изключено те да са такива. При разкопките специалистите попадат и на фрагменти от преносими огнища, забелязват се следи от обгаряния, което потвърждава, че са извършвани погребални ритуали и жертвоприношения.
"Хубавото е, че на Перперикон излизат такива находки. Всичко това дава още един щрих от напластяваната история от близо 7 хил. г. на Скалния град на траките", коментира още ръководителят на проучванията проф. Овчаров .

 Ирина Ангелова

в-к Стандарт


Няма коментари:


Hotels,Holidays,Tickets...