В. Търново получи 4,7 млн. лв. за развитието на туристически атракции


4,742 млн. лв. безвъзмездно получава Велико Търново за развитието на четири основни туристически атракции - спектакъла "Звук и светлина", оперния фестивал "Сцена на вековете", туристическото влакче и мултимедийния център "Царевград Търнов" - музей на восъчните фигури. Финансирането е по ОП "Регионално развитие".

Проектът на В. Търново е с най-голямо европейско финансиране от общо 15 одобрени за финансиране проекта от цялата страна, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Класирането излезе в края на миналата седмица. 80 общини кандидатстваха с проекти. Договори за финансиране ще бъдат сключени за 15, пише в. "Янтра Днес".

Общият бюджет, с който в "балканската столица на културния туризъм" ще се развиват атракциите, е 6,257 млн. лева. 85 % е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Собственият принос на В. Търново е 836 783 лева. Общинската туристическа агенция "Царевград Търнов" и Общината ще осигурят допълнителен собствен принос от 678 089 лева. За цялата страна от ЕФРР безвъзмездно за туристически атракции се отпускат 33,707 млн. лв. 14,1 на сто от парите идват във Велико Търново.

457 хил. лв. са предвидени за музея на восъчните фигури във Велико Търново. Той ще показва живота на различните социални слоеве във Второто българско царство, техните нрави, обичаи, бит и одежди. С възстановки на сцени и восъчни фигури, облечени в копия на автентични костюми, ще се представят сцени от живота на болярите в Търновград. За максимална автентичност фигурите ще бъдат изработени в естествена големина от полиестерна смола.

Мултимедийният посетителски център "Царевград Търнов" ще е на ул. "Никола Пиколо" до площадката за наблюдение на спектакъла "Звук и светлина". Музеят на восъчните фигури ще е на два етажа, с експозиционна площ от 870 кв.м. Централният му вход ще е оформен по подобие на главната порта на крепостта "Царевец". От входа ще се спуска защитна решетка, а от двете му страни ще бъдат експонирани фигурите на двама стражи.

На сутеренния етаж ще е представена занаятчийска улица с характерните за епохата дейности. В залата "Средновековна оръжейна" ще се представят оръжия от епохата и макети на различни стенобойни машини и тарани.

Минавайки през кула от отбранителната система на столичния град, ще се стига до тронната зала на царския дворец с пищна украса и стенописи. Тук ще бъде фигурата на цар Иван Асен II, държащ царските инсигнии, заедно с царица Ирина Комнина, патриарха, боляри и пратеник. Туристите ще могат да се обличат в различни костюми от епохата и да бъдат снимани като участници в представените сцени.

Композицията "Пленяването на император Балдуин" ще е акцентна в голямата зала на второто ниво на мултимедийния център. Фигурите ще показват заключителната фаза на една от най-славните битки в българската история - цар Калоян на кон, а пред него двама войници водят пленения латински император. Фигуралната сцена "Коронация на цар Калоян от папския кардинал Лъв" ще може да се види на срещуположната стена на залата. Обиколката ще завършва в мултимедийна зала за прожектиране на филми. Центърът ще е наситен с електронни средства за информация. Във всяка зала са предвидени информационни пултове тип touch screen, а в по-големите помещения ще има големи екрани за прожектиране на документални филми, представящи спецификата на занаятите, откъси от исторически филми и др. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Тепърва предстои обявяването на обществените поръчки за реализацията му.

Региони: Велико Търново
Източник:Econ.bg

Няма коментари:


Hotels,Holidays,Tickets...