Светилище на нимфите,село Каснаково - Хасковско

Светилище на нимфите,село Каснаково - Хасковско
Светилище на нимфите,село Каснаково - Хасковско (10.04.2011 г.)

:::

Легендата за каменната нимфа

В края на III век от Новата ера,римският император Октавиан Август подарява на своя пълководец от тракийски произход Тит Флавий,парче земя в околностите на днешното село Каснаково.

Там край едно синьо поточе на върха на един хълм,потънал в зеленината на тракийските цветя се намира светилището на нимфите.

От дълбока древност се знае,че там вечер танцуват нимфите безкрайно красиви в белоснежните си воали,под които прозират стройните им тела.

Легендата гласи,че ако жените пият от изворчето,те зачеват по-лесно и раждат красиви рожби,деца на непокорна Тракия.

Ето това място получил римският военноначалник за тридесет години вярна служба на императора.

Когато видял светилището,той не разбрал каква сила го притегля към него,но решил да построи храм на Афродита богинята на любовта - в чест на жена си Клавдия.

Когато започнало строителството Тит Флавий сънувал чуден сън.

Явявала му се най-красивата от нимфите и му предлагала своята любов.

Военноначалникът се събуждал под въздействието на съня си със замаяна глава.

Започнал да отслабва.

Появили се сенки под очите му.

В деня на откриването на храма пред насъбралото се множество нимфата се появила на яве.

Всички ахнали и паднали на колене пред божественото създание.

Само тракиецът останал прав.

"Ела при мен и аз ще те даря с неземна радост и безсмъртие !"

прошепнала му нимфата.

Сякаш нежен звън докоснал душата му.

Сърцето трепнало,но коравият войн,кален в много битки бързо се съвзел и отговорил:

"О,най-красива от красивите !

Безкрайна е твоята щедрост,но аз оставам при жена си,която ме чакаше вярно в продължение на тридесет години,докато воювах за славата на императора !"

Като чула тези думи нимфата се вкаменила.

От този момент това място се нарича светилището на каменната нимфа.

Няма коментари:


Hotels,Holidays,Tickets...