Персеполис – градът на каменните колони..

Тридесет и един са народите в Персийската империя - световната империя на ахеменидите. Една от най-могъщите и силни империи на древността и сред най-големите държави, познати в световната история. 

Дворецът в столицата й Персеполис имал размерите на седеметажна сграда! Грандиозното стълбище водело до портата на народите, крепена от 12-метрови колони и охранявана от огромни статуи на крилати бикове с човешки глави. А после е залата за прием, ападана – там царят приемал пратениците от близки и далечни земи, носещи скъпи дарове. Следва залата със стоте колони. Пак грамадни колони, опиращи в небето, всяващи страхопочитание и преклонение пред силата на владетеля. Той получил благословията на „всемъдрия господар” Ахурамазда, божеството на слънчевата светлина и пречистващия огън… 

Какви истории разказват изображенията върху камъка, обградил входа на двореца в Персеполис?
Какви тайни крият светилището на Атина и храмът на Аполон в Делфи?
Къде е „пъпът на света” и какво знаем за древната култура Нок в Нигерия?

Няма коментари:


Hotels,Holidays,Tickets...