Каменните гъби (Скалните гъби)-Бели Пласт

Село Бели пласт, община Кърджали не спадаше в категорията ,,абсолютно неизвестни “, тъй като тук от години се стичаха хора от различни краища на страната, за да си налеят от лековитата вода, минерализирана със зеолит ( препоръчват я на хора с онкологични заболявания, язва, гастрит, високо кръвно налягане...). Селото е популярно и с това, че на 1 км от него се намира един известен скален феномен, който често виждаме в илюстровани туристически списания - Каменните гъби. На територията на България има много скални феномени. Още в древността хората са ги уподобявали и обожествявали. Ако пътувате от Кърджали за Хасково, трябва да завиете в дясно при село Черноочене. Пътят, по който ще минете, ще ви се стори безлюден, но не мислете, че сте объркали посоката. Съвсем изневиделица пред вас ще се яви лунен пейзаж. Местните го наричат Мантаркая. Наоколо е осеяно с огромни 2,5 - 3 – метрови гъби. Шапките им имат същите размери. През 1974 г. местността е обявена за природна забележителност от Министерство на околната среда и горите. Как се е образувал този наистина интересен феномен? Смята се, че неговото формиране е започнало преди 40 млн. години, през времето на палеогена, когато Източните Родопи са били дъно на топло, плитко море, в което се извършвала активна вулканична дейност. От утаената вулканична пепел и скални късове са се образували красивите риолитови туфи, от които са се оформили каменните гъби. След оттеглянето на морето те били подложени на действието на ерозията. Долният, розов пласт се оказал по - мек и по - лесно податлив на изветрянето, ала горният, зеленикав пласт, който съдържа по - здрави минерали, устоял на слънцето, вятъра и водата. Розовият цвят се дължи на минерала клоиноптилолит, а сините и черните петна подсказват за наличието на манган. Зеленикава багра идва от минерала селадонит. Минералите, от които са съставени шапките на гъбите, са по - здрави и устойчиви от тези, съставящи пънчетата. Това е довело и до различната степен на изветряне и до обарзуването на формата на гъба. Не всички късове могат да бъдат оприличавани с гъби. Ако сте с по - богато въображение, може да ви хрумнат и други форми. В защитената местност могат да се наблюдават интересни видове птици: орел змияр, египетски лешояд, червенокръста лястовица, испанско и обикновено каменарче.

 Зеолит

Зеолитът (zeolit, klinoptololit) е силикатен минерал с микропореста структура, съставен предимно от алуминий и силиций.
При попадането на зеолита в друга среда, най-вече течности, между неговите йони и йоните на средата, в която се намират, започва активен йонообмен. Което означава, че той може да се използва успешно не само за пречистване на питейна вода или обработка на ядрени отпадъци, но и за очистване на човешкия организъм. Поставен във водна среда, клиноптилолитът елиминира от нея всички вредни за човека вещества, включително и радиоактивното замърсяване. Възможностите на клиноптилолита в много отношения са били известни още отпреди повече от 150 години.
Структурата му наподобява пчелна пита, което му осигурява огромна електрично реактивна повърхност на грам от минерала. Натоварената с отрицателно електичество повърхност привлича и задържа катиони от средата, в която се намира, и от своя страна отделя други. Можем да си го представим като фино сито, което задържа в себе си едни и пропуска други вещества.
Именно тази структура придава на зеолита уникални свойства:
- много висок катионообменен капацитет към калций, магнезий, натрий и калий;
- високи сорбционни свойства към амония и някои органични съединения;
- абсорбция спрямо радиоактивни елементи като цезий 134, цезий 137 и стронций 90;
- абсорбция спрямо тежките метали олово, цинк, хром и др. ;
- способност да разделя газовете по принципа на молекулните сита;
- способност да изсушава газовете.
Посочените специфични свойства отреждат на зеолита изключително широко и разнообразно приложение. Без него са немислими редица нови технологии в химическата, хранително-вкусовата, фармацефтичната и военната промишленост. Развитите индустриални страни, които не притежават природни зеолити, произвеждат голямо количество техни синтетични аналози. Употребата на зеолити всяка година бележи ръст спрямо предишната с 20 %, като Русия, Япония и САЩ са най-големите консуматори. Количеството на използвани зеолити в икономиката на една страна е точен показател за нейното развитие.
Почти няма сфера в икономиката, в която днес зеолитите да не се използват. Всяка година за тях се обнародват над 1000 публикации, част от които са свързани с човешкото зраве. В повечето публикации, заради граничещите си с вълшебство свойства, зеолитът е определен като минерал на ХХ век. Навярно ще остане такъв и през ХХІ век.
По отношение на йонообменни и абсорбционни свойства българският клиноптилолит в района на Кърджали е най-чистото и най-богато находище на зеолитова скала в света.
Употребата на зеолит или на вода, обработена със зеолит, пречиства отровите в организма, поети чрез храната или от околната среда, и по този начин ликвидира отключващите моменти за различните органи, помага за възстановяване и поддържане на здравето.
Приеман с храната или водата и навлизайки по този начин в нашия организъм, зеолитът:
• Изчиства организма от радиоактивните елементи, натрупани по време на Чернобилската авария и в районите на военни действия, където е използвано оръжие с обеднен уран DU. Известно е, че по време на войната в бивша Югославия, лекари от Босна са съобщавали за зачестили случаи на дори до три паралелни злокачествени заболявания у един и същ човек, което дотогава не е познато в медицината. Подобно е положението с епидемията от карциноми при децата в Ирак, Афганистан и други региони, където са радиоактивно заразени не само районите на военните действия, но значително по-обширни територии. Минералът клиноптилолит от скалите на Бели пласт, Кърджалийско, според местните пази от рак и подпомага неговото лечение. У нас болните от тази коварна болест са над 150 000. Екип, начело с проф. Пенка Благоева и химичката кхн Н. Измирова от Националния онкологичен център, години наред изследва приложението на този минерал в лечението на онкологични заболявания.
• Улавя и извежда нитрозамините (канцерогенните вещества, които се образуват при консервиране на храни, пържене, опушване и употреба на нитратна сол). На тях се приписва рязкото ускоряване на появата на рак на стомаха и панкреаса. Левкемията и рака на мозъка много специалисти също свързват с обработката на месните продукти.
• Свързва и елиминира свободните радикали и помага на организма да избегне увреждането на ДНК. Има силен антиоксидантен ефект в борбата с оксидационния стрес.
• Подходящ да се ползва при заболявания, за които се знае, че отделянето на радикали е една от основните причини за появата им.
• Нормализира кръвното налягане, повишава абсорбцията на глюкозата, нормализира киселинно-алкалния баланс.
• Помага при обилно изпотяване, предизвикано от нервни проблеми, елиминира млечната киселина в мускулатурата и подобрява мускулния тонус.
• Ускорява зарастването на рани, пречиства бъбреците и жлъчката от песъчинки.
• Повишава активността на остеобластите (клетките, изграждащи костното вещество).
• Помага на организма да усвои по-пълно полезните хранителни вещества.
Зеолитът не е фармацефтично средсттво. Посочените свойства на минерала и ползата от приемането му са според многобройни български и чуждестранни публикации.
Приемането за зеолит се препоръчва като помощно и укрепващо средство при лечение на всички, включително туморни, заболявания. Особено полезно е то при химиотерапия и радиотерапия, защото извършва адекватна детоксикация, облекчава и отстранява страничните ефекти от терапиите и позволява значително по-бързо възстановяване.
Поглъщането на смления минерал, размесен с мед, последвано от изпиването на чаша минерална вода, е твърде полезно. Желаният ефект може да се постигне с ежедневна употреба на вода, обработена със зеолит. 150 ml клиноптилолитова вода се смесва с 50 ml ябълков оцет или лимонов сок. Сместа се пие минимум три пъти дневно преди ядене. За употребата на обработена със зеолит вода няма противопоказания. Тя може да се употребява неограничено време.


Снимки: аvtotravel

Няма коментари:


Hotels,Holidays,Tickets...