Хотелиери и ресторантьори - мошеници


2800 нощувки са били укрити и нерегистрирани от малки хотели и квартири на територията на Бургас – съобщават от Общината. Нарушенията са били установени от служители на общинска дирекция „Икономика и стопански дейности” по време на поредица от проверки. Те са 130 на брой, извършени в категоризирани туристически обекти от месец май досега. От тях 80 са констатациите в средства за подслон и места за настаняване, 50 – в заведения за хранене и развлечения. 
Община Бургас принудително е събрала дължимата туристическа такса за укритите нощувки.

Основна цел на проверките е проследяване регистрацията на нощувките в Бургас със съответното начисляване и изплащане на туристическа такса, както и категоризация на заведенията. 

Съгласно Закона за туризма категоризираните хотели и квартири следва да внасят ежемесечно начислената туристическа такса в общината. В момента хотелите, почивните станции, мотелите, вилите и туристическите селища, следва да заплащат по 1 лв. такса на нощувка, а пансионите, самостоятелните стаи, хижите и къмпингите - по 0,80 лв.

За 2008 г. в Бургас са събрани 318 000 лв. от туристическа такса и категоризация, а в бюджета за 2009 г. са заложени 328 000 лв. Акумулираните суми се изразходват единствено за целите на туризма – за изработване на информационни материали, указателни и информационни табели, за туристически услуги. Проверките на Община Бургас продължават и ще се извършват и през нощта.

Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.