Природозащитници: Изграждането на ски-зона „Алеко“ трябва да спре ..


Трябва да бъдат прекратени процедурите за изграждане на ски-зона „Алеко“ на АД „Витоша ски“, настояват от Коалиция „За да остане природа в България“, съобщи репортер на БГНЕС.

Според неправителствените организации обединени в коалицията, инвеститорът е нарушил редица процедури, свързани с получаването на екологичната оценка за проекта. От „Витоша ски“ вече са разрушили около 400 камъка намиращи се по цялото протежение на писта „Витошко лале“ и вече са построили нов ски път в подножието на връх Малък Резен. Унищожени са каменнни реки и тревна растителност на площ от общо 18 дка, като с тези действия са разрушени местообитания по „Натура 2000“ и редица морени.

В момента срещу решението на Регионалната инспекция по околна среда и водите – София за стартиране на процедура за екологична оценка е заведено дело от неправителствените организации - тоест издаването на екологична оценка на проекта при неприключило дело би било незаконно. От неправителствените организации твърдят, че „Витоша ски“ не е изплатила всички такси, които дължи на Държавната агенция по горите за ползването на държавния горски фонд.

За периода януари – 15 април миналата година е платена такса 5005 лева, която е и единствената сума, която дружеството е превело на ДАГ за последните две години. Не са плащани такси за ползването на държавните и общински земи, върху които са съоръженията, което според неправителствените организации е ощетило държавата с милиони. Те настояват МОСВ да вземе отношение по случая и да прекрати злоупотребите с обществени ресурси, да повиши събираемостта на държавните вземания и да наложи спазването на законите.

От Коалиция „За да остане природа в България“ вече са заявили желанието си да се срещнат с новото ръководство на министерството и очакват отговор оттам. Проектът за ски зона „Алеко“ предвижда увеличаване на площта за ски пистите от 19 хектара на 142,5 ха и изграждането на 8 нови ски писти върху изцяло държавен горски фонд, твърдят от коалицията.

Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.