Париж разчита на американските туристи..


Париж разчита на американските туристи и на новия закон, който разрешава на повече магазини да работят в неделя, за да увеличи приходите си от туризъм, пострадали от световната финансова криза, информира БТА.
През първата половина на годината френската столица отчита намаляване на потока от чуждестранни туристи с 11,1% спрямо същия период на миналата година, сочат данни, оповестени от Службата по туризма на Париж.
Броят на американците, посетили Париж, които от дълго време са най-голямата група чуждестранни туристи, през миналата година е намалял заради сътресенията в икономиката на САЩ и силното евро.
Туристическият поток от САЩ обаче отново започва да се засилва и през второто тримесечие е нараснал с 1,1 на сто.
Градът разчита на американците, за да запази равнището на приходите от туризъм и за да компенсира намаляването на посетителите от Великобритания, Япония и Китай, посочи Пол Рол, директор на Службата по туризма на Париж.
Икономиката на САЩ навлезе в кризата по-рано и пострада по-тежко от сътресенията във финансовия сектор, но пък се очаква да се възстанови по-скоро, докато икономиките на други страни се забавиха с влизането в кризата, обясни Пол Рол.

източник: травел.бг

Няма коментари:


Hotels,Holidays,Tickets...