Българите пътуват все по-малко


НСИ регистрира намаление в пътешествията от 8,4% на годишна база

1 178 хил. българи са пътували в страната или в чужбина през четвърто тримесечие на 2009 година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

В сравнение със същия период на 2008 г. общият брой на пътувалите лица с лична цел намалява с 8.4%. Намаление е регистрирано, както в броя на пътувалите в страната - с 6.0%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 25.5%
Най-висок е относителният дял на пътувалите в чужбина с цел почивка или екскурзия - 54.9% от всички пътували с туристическа цел, а 46.1% от пътувалите в страната са посочили посещение на близки.

През четвърто тримесечие на 2009 г. най-много са пътували хората на възраст 15-34 години - 48.3% от общия брой пътували лица с лична цел, и на възраст 35-54 - 58.1% от пътувалите лица с професионална цел. Логично най-малък е делът на пътувалите лица на възраст над 65 години - 6.5% от общият брой пътували лица с лична цел.

Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през четвърто тримесечие на 2009 г. показва, че за туристически пътувания в страната най-голям е относителният дял на разходите за храна - 38.0% от всички разходи, а за пътувания в чужбина разходите за други, различни от разходи за храна, настаняване и транспорт - 34.9%.

През четвърто тримесечие на 2009 г. средно 143.5 лева са разходите по време на лично пътуване в страната, и 1095.0 лева - за пътуване в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 116.3 лева - в страната и 1167.6 лева - в чужбина.

www.vsekiden.com


Няма коментари:

Авто Травел


Hotels,Holidays,Tickets...

.